Ventilatiesystemen

Systeem C+

Het ventilatie SYSTEEM C is gebaseerd op natuurlijke toevoer van verse lucht en mechanische afvoer van vervuilde lucht. 

 

Systeem D

Gezond en energiezuinig ventileren op basis van mechanische toevoer en mechanische afvoer via een centraal ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

 

Systeem E+

Vraaggestuurde ventilatie en lucht/water-warmtepomptechnologie intelligent geïntegreerd in één toestel. Deze systeemoplossing draagt ruim bij tot het verlagen van het E-peil van de woning..