Winkelmandje0 Artikelen € 0,00

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst zijn alle prestaties, diensten en leveringen van All-Vac Technology onderworpen aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die voorrang hebben op alle algemene voorwaarden van de koper. Door afgifte van de bestelbon en het aanvaarden van de levering der goederen, prestaties of dienstverlening, bevestigt de koper zijn uitdrukkelijke en exclusieve toestemming met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle prestaties en diensten die door dezelfde koper eventueel op een later tijdstip worden besteld. Bestellingen geplaatst via de webshop zijn contant betaalbaar.

All-Vac Technology behoudt zich het recht voor de goederen te factureren naarmate ze geleverd worden. Slechts na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, worden de geleverde goederen eigendom van de koper. Het risico op het goed gaat echter over op het moment van levering of installatie.

Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of van de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van All-Vac Technology bevoegd.

 

2. Recht om uw bestelling te retourneren

Indien het ontvangen artikel niet overeenstemt met het gevraagde of u een verkeerd artikel heeft besteld, heeft u het recht om uw aangekocht artikel terug te sturen binnen de 15 kalenderdagen. Deze periode gaat in de dag na aflevering van uw bestelling. Verzoeken tot retourneren na deze periode worden niet meer aanvaard.

Gelieve voor deze aanvraag gebruik te maken van het herroepingsformulier of het omruilingsformulier. Zodra wij uw verzoek tot terugname ontvangen hebben, zullen wij u een email sturen ter bevestiging en een omruiling voorstellen. Indien het artikel voor omruiling niet voorradig zou zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via email en zal ofwel een terugbetaling worden uitgevoerd, ofwel het artikel worden opgestuurd zodra beschikbaar. De terugbetalingen gebeuren binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikels.

De kosten voor het terugzenden van het artikel worden door de klant ten laste genomen tenzij All-Vac Technology een verkeerd artikel heeft geleverd. In dit laatste geval zal All-Vac Technology u een etiket met barcode emailen welke op het pakket kan gekleefd worden zodat het artikel gratis kan worden teruggestuurd.

Gelieve het te retourneren artikel in de originele verpakking terug te sturen naar onderstaand adres en onderstaande punten in acht te nemen: ALL VAC TECHNOLOGY, Bergensesteenweg 494 1600 Sint-Pieters-Leeuw

  • De retour is aangevraagd binnen 15 dagen na levering van uw bestelling.
  • De retouraanvraag is via het herroepingsformulier gebeurd (per e-mail of per post verstuurd).
  • Elk artikel dat wordt teruggestuurd is ongebruikt en in onbeschadigde toestand.
  • Het artikel is bij voorkeur in de originele verpakking teruggestuurd.
     

3. Betalingen

Nadat u uw bestelling geplaatst heft, wordt u verwezen naar de veilige betaalpagina van Multisafepay met het verzoek uw bestelling te betalen.

Wij aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro debet- en kredietkaarten, Bancontact en GiroPay. U ontvangt een orderbevestiging op het scherm en per email zodra uw betaling gedaan is. In geval van terugbetaling zullen wij de gebruikte kaart of bankrekening crediteren.

 

4. Verzending en levering

Wij trachten uw bestelling zo snel mogelijk uit te voeren. Het bestelde artikel wordt per post uiterlijk binnen de 5 werkdagen verstuurd.

 

5. Recht om uw bestelling te herroepen

De klant heeft het recht om All-Vac Technology te informeren dat hij of zij van de aankoop wil afzien, zonder betaling van een boete of vermelding van de redenen daarvoor, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de bestelde artikels. U kunt de contactpagina raadplegen om ons te contacteren. De klant heeft in dit geval recht op de volledig terugbetaling van het artikel inclusief verzendkosten, voor zover het artikel geen schade vertoont die door de klant zou zijn aangebracht.

 

6. Wettelijke garantie

Ter bescherming van de consument geldt er voor de niet-conformiteit van elk aangekocht artikel een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van het artikel. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt (b.v. door oxidatie, abnormaal gebruik,...);
  • de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
  • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of gebruik dat strijdig is met de voorschriften van de fabrikant;

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

 

7. Klachtenprocedure

Elke klacht zal door All-Vac Technology worden onderzocht. Indien het aangekochte artikel niet zou voldoen aan de minimum verwachting volgens de conformiteitsregels, zal het kosteloos hersteld of vervangen worden. U kunt hier klikken om ons te contacteren.

Voor informatie omtrent maatregelen genomen door de FOD Economie ter bescherming van de consument, o.a. het buitengerechterlijk regelen van consumentengeschillen, kunt u terecht op http://economie.fgov.be/nl/.